Privacy policy

Privacy policy

Wij vinden jouw privacy belangrijk. We kunnen dan ook kort zijn over de persoonsgegevens die we middels deze site verzamelen. Dat zijn er geen.

Wel plaatsen we een Google Analytics cookie voor het bijhouden en analyseren van bezoekersaantallen. Om de privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben we hiervoor de handleiding van de autoriteit persoonsgegevens gevolgd.

    In lijn met de handleiding zijn de volgende maatregelen genomen:

  • We hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten.
  • Het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd.
  • We delen geen gegevens met Google.
  • We combineren Google Analytics niet met andere Google diensten.
Main Content -->